Zpět

Zobrazení seznamu všech odeslaných i přijatých datových zpráv

Uživatelům klientského portálu datových schránek přinášíme v tomto adventním čase milou pozornost – rozšířenou funkčnost zobrazení seznamu všech odeslaných i přijatých datových zpráv, tedy včetně zpráv, které již byly z datové schránky smazány. Vyhledat lze skutečně každou datovou zprávu za celou historii fungování informačního systému datových schránek od roku 2009 až do současnosti. Filtrovat můžete buď podle konkrétního odesílatele / příjemce nebo podle časového období. Navíc, pro lepší uživatelský komfort, si můžete vyhledaný seznam zpráv uložit ve formátu CSV a XLS. U každé vyhledané zprávy si uživatel může zobrazit její doručenku, obsahující všechny údaje z obálky datové zprávy. Zároveň s touto novou funkcí jsme navíc umožnili uložení Doručenky ve formátu PDF, který je obecně doporučený pro archivní účely. Doručenku uloženou v PDF lze na přání uživatele odeslat k autorizované konverzi.

Výše popsaná novinka nabízí uživatelům datových schránek komfortní možnost ověření, co a kdy bylo z dotčené datové schránky odesláno i co a kdy bylo přijato. Možnost uložení doručenky smazaných zpráv dává uživatelům cenný důkazní materiál pro případný spor o doručení. Věříme, že toto vylepšení, které se inspirovalo zobrazením transakční historie účtu v internetovém bankovnictví, oceníte.

Podrobný návod na zobrazení seznamu smazaných zpráv naleznete v nápovědě klientského portálu, konkrétně v kapitole 4.1.1.