Logo Datové schránky.info

Datové schránky.info

Statistiky k 01. 09. 2019
Počet zřízených datových schránek 1 006 007
Počet odeslaných zpráv 682 980 089
Úspěšnost doručení přihlášením za rok 99,35 %

Kumulovaný počet zřízených datových schránek

Počet datových zpráv po měsících

Počet schránek s povoleným příjmem PDZ

Počet aktivních datových trezorů