Logo Datové schránky.info

Datové schránky.info

Statistiky k 22. 11. 2020
Počet zřízených datových schránek 1 169 559
Počet odeslaných zpráv 815 576 423
Úspěšnost doručení přihlášením za rok 99,44 %

Kumulovaný počet zřízených datových schránek

Počet datových zpráv po měsících

Počet schránek s povoleným příjmem PDZ

Počet aktivních datových trezorů