Kumulovaný počet zřízených datových schránek
Počet datových zpráv po měsících
Počet schránek s povoleným příjmem PDZ
Počet aktivních datových trezorů

Integrovaný operační program Integrovaný operační program Ministerstvo vnitra České republiky