Dlouhodobá platnost datových zpráv

Aplikace pro prokazování dlouhodobé platnosti datových zpráv, která umožní datové zprávy trvale uchovávat a prokazovat jejich integritu, je dostupná na webových stránkách http://www.postsignum.cz/dlouhodoba_platnost_datovych_zprav.html.

Kromě výše uvedené aplikace, která zajišťuje komfortní a automatizovanou péči o dlouhodobou průkaznost, mohou uživatelé datových schránek též využít jednoduchý nástroj webového portálu datových schránek, pomocí kterého si mohou nechat přerazítkovat datovou zprávu, uchovávanou na svém počítači. 


Integrovaný operační program Integrovaný operační program Ministerstvo vnitra České republiky