Podporované šifrovací sady protokolu TLS

Informační systém datových schránek je dostupný v síti Internet (na IPv4 i IPv6 adresách) protokolem HTTPS (port 443), protokolem TLS verze 1.2 a šifrovacími sadami dle níže uvedeného přehledu.
 

Aktuálně podporované sady

Doporučené sady:

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

Končící podpora:

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

 

Harmonogram plánovaných změn:

Podpora sad označených jako „Končící podpora“ bude v rámci produkčního prostředí ukončena v druhé polovině roku 2022. V testovacím prostředí byla podpora již ukončena.