Logo Datové schránky.info

Datové schránky.info

Přístupy do datové schránky

Do datové schránky mají přístup pouze držitelé datové schránky (oprávněné osoby), popřípadě jimi Pověřená osoba či Administrátor. Správce ani Provozovatel Informačního systému datových schránek nejsou oprávněni k přístupu do datových schránek jiných subjektů. Obsah datových zpráv je přístupný výhradně jejich odesílateli a příjemci.