Přístupy do datové schránky

Do datové schránky mají přístup pouze držitelé datové schránky (oprávněné osoby), popřípadě jimi Pověřená osoba či Administrátor. Správce ani Provozovatel Informačního systému datových schránek nejsou oprávněni k přístupu do datových schránek jiných subjektů. Obsah datových zpráv je přístupný výhradně jejich odesílateli a příjemci.