Osobní doklady

  • můžete požádat o vydání občanského průkazu
  • Váš fotograf může zaslat na příslušný úřad fotografii potřebnou k vystavení osobního dokladu
  • můžete požádat o vydání voličského průkazu
  • budete automaticky upozorněni před vypršením platnosti občanského průkazu a cestovního pasu

Další tipy


Integrovaný operační program Integrovaný operační program Ministerstvo vnitra České republiky