Ostatní

Prostřednictvím datové schránky můžete:

  • komunikovat s orgány veřejné moci
  • komunikovat se soukromoprávními subjekty (bankami, pojišťovnami, dodavateli energií, poskytovateli telekomunikačních služeb atd.)
  • obdržet informaci o vašem přestupku na silnici
  • požádat zdarma o výpis z bodového hodnocení řidiče (určeno pouze pro fyzické osoby) – více informací naleznete zde.

Přímo z vaší datové schránky můžete:

  • odeslat PDF dokument nebo celou datovou zprávu k autorizované konverzi prostřednictvím Úschovny. Dokument pro konverzi si následně může vyzvednout operátor na libovolném kontaktním místě Czech POINT, pokud mu předložíte Potvrzení o vložení dokumentu do úschovny. Bližší informace naleznete na webových stránkách České pošty – „Autorizovaná konverze dokumentů“, nebo na webových stránkách „Czech POINT“.
  • ověřit si dokument před konverzí – bezplatná služba „Ověření dokumentu před konverzí” spolehlivě vyhodnotí, zda je možné konverzi realizovat. 

Další tipy


Integrovaný operační program Integrovaný operační program Ministerstvo vnitra České republiky