Základní registry

Prostřednictvím datové schránky můžete:

  • požádat o výpis údajů ze základních registrů
  • požádat o výpis využití údajů ze základních registrů (výpis obsahuje přehled, kdo a kdy využil mé údaje)
  • upozornit na nesprávnost údajů vedených v základních registrech
  • poskytnout osobní údaje jiné právnické osobě, podnikající fyzické osobě či fyzické osobě (což v praxi znamená, že např. Vámi vybrané subjekty se automaticky dozví o změně Vašich údajů, jako je např. příjmení či adresa trv. pobytu)
  • zrušit poskytování osobních údajů jiné právnické osobě, podnikající fyzické osobě či fyzické osobě

Další tipy


Integrovaný operační program Integrovaný operační program Ministerstvo vnitra České republiky