Bezpečné způsoby přihlašování

Přihlašování certifikátem
SMS autentizace
Přihlašování mobilním klíčem
Přihlašování eObčankou

Přihlašování Jménem a heslem nabízí jednoduché řešení pro základní úroveň bezpečnosti ověření identity majitele hesla. 
Rozšířená autentizace a další způsoby přihlašování jsou mnohem bezpečnější.
Pro přístup k Informačnímu systému datových schránek můžete využít zabezpečeného přihlašování pomocí elektronického certifikátu.
Další možností je použití SMS autentizace, která je založena na autentizaci na základě kódů zasílaných pomocí SMS zpráv.
Výhodou přihlašování mobilním klíčem a eObčankou je mimo jiné i to, že se s nimi můžete přihlásit ke všem svým účtům v ISDS.

Přihlašování certifikátem

Před tím, než se budete moci ke své datové schránce přihlásit pomocí certifikátu, který lze zakoupit na pobočkách České pošty se službou Czech Point, je třeba provést instalaci vydaného certifikátu a jeho registraci do systému.

Zřízení rozšířeného přihlašování certifikátem do datové schránky

  • Zvolte Nastavení, Zabezpečení a změna hesla.
  • Zvolte Změnit nastavení v sekci Rozšířené přihlašování.
  • Zvolte Změnit nastavení v sekci Uživatelský certifikát.
  • Postupujte dle pokynů – po volbě Registrace certifikátu vyberte váš komerční certifikát, který máte dostupný ve vašem systému (buď přímo instalovaný ve vašem počítači, nebo uložený na tokenu nebo čipové kartě), zvolte OK, na vyžádání zadejte vaše přístupové heslo do datové schránky a potvrďte tlačítkem Registrace certifikátu.

Po takto provedené registraci certifikátu bude nadále pro váš přístup do datové schránky vyžadováno přihlašování s použitím certifikátu. Na přihlašovací stránce webového portálu ISDS (https://www.mojedatovaschranka.cz) musíte tedy vždy jako první kliknout na záložku Přihlášení certifikátem, vybrat systémem nabízený komerční certifikát pro přihlášení a až následně zadat vaše přístupové jméno a heslo.

Pokud budete chtít přejít zpět k přihlašování bez certifikátu (např. až bude končit platnost vašeho certifikátu a budete potřebovat zaregistrovat nový certifikát), provedete odregistrování vašeho uživatelského certifikátu v části Nastavení, Zabezpečení a změna hesla, sekce Rozšířené přihlašování.

SMS autentizace

Tato služba umožňuje bezpečnější přihlašování do datové schránky na základě kódů zasílaných pomocí SMS zpráv. Přihlašování probíhá pomocí Jména, hesla + kódu z SMS zprávy. Použití této autentizační metody nevyžaduje na straně uživatele žádné specializované zařízení, a proto se jedná o široce dostupnou autentizační metodu. Nehrozí odcizení zasílaného kódu ani v případě chyby v zabezpečení použitého komunikačního zařízení (např. počítače připojeného na internet) na rozdíl od jiných metod autentizace. Nejčastější dotazy k této metodě přihlašování naleznete zde

Přihlašování mobilním klíčem

Snadný přístup a lepší zabezpečení nabízí přihlašování mobilním klíčem, ke kterému můžete používat Váš mobil nebo tablet s operačním systémem Google Android nebo Apple iOS. Více informací na https://www.mojedatovaschranka.cz/static/ISDS/help/page15.html#15
Nejčastější dotazy k této metodě přihlašování naleznete zde.

Přihlašování eObčankou

K přihlašování do datové schránky lze používat též elektronický občanský průkaz (přihlášení eObčankou), který nabízí vysokou míru zabezpečení. Informace na https://info.eidentita.cz/eop a https://www.mojedatovaschranka.cz/static/ISDS/help/page1.html#1_5_3.

 


Integrovaný operační program Integrovaný operační program Ministerstvo vnitra České republiky